Web-ografija

Rekli su o projektu

 

Najava početka projekta Female leadership in music na web stranici Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu

Najava na sajtu Fakulteta dramskih umetnosti

 

Najava simpozijuma Female leadership in music na sajtu Portala za kulturu jugoistočne Evrope SEEcult:

Žensko liderstvo u muzici

 

„Dame sviraju ritam slobode“. Intervju sa Ivom Nenić, povodom projekta FLIM i studije Guslarke i sviračice u Srbiji: identifikacija zvukom (CLIO, 2019) (Darko Pejović, Politika, nedelja, 7. mart 2021).

Intervju iz Politike – Dame sviraju ritam slobode (PDF)

 

„Žene: o ravnopravnosti, opet“. Intervju sa Ivom Nenić, povodom ženskog muzičkog izvođaštva i projekta FLIM (Ivana Ljubinković, nedeljnik Vreme br. 1951, 1. jul 2021)

Intervju nedeljnik Vreme