Пројектни тим

  Мирјана Закић

Мирјана Закић

етномузиколошкиња

Мирјана Закић (Београд)  студирала је, магистрирала и докторирала на Факултету музичке уметности у Београду, на Катедри за етномузикологију. Током студија усавршавала се у области етномузикологије на Конзерваторијуму „П. И. Чајковски“ у Москви.

Од 1990. године запослена је на Факултету музичке уметности у Београду, а од 2007. године анагажована је и као професор на Музичком факултету Универзитета уметности у Косовској Митровици. Од 2011. године имала је функцију продекана за научни рад, а од 2012. до 2015. и продекана за наставу ФМУ у Београду. Од 2018. године је руководилац Катедре за етномузикологију на ФМУ.

Поред четири публиковане књиге (Diple Stare Crne Gore, Beograd, 1990; Обредне песме зимског полугођа – системи звучних знакова у традицији југоисточне Србије, Београд, 2009; Душом и фрулом: Добривоје Тодоровић, Београд, 2015; коауторске – Српско певачко наслеђе централног дела Косова и Метохије; Нови Сад, 2019, која је добила награду „Владимир Ђорђевић“), ауторка је више од 70 научних радова објављених у националним и међународним часописима и зборницима.

Мирјана Закић је председник Српског етномузиколошког друштва, од оснивања 2002. године, са реализацијом бројних програма, међу којима је од посебног значаја њено учешће у уписивању НКН елемената на Националној листи РС (фрулашка пракса, свирање на гајдама, певање уз гусле, грокталице, свирање на кавалу, лазарице у Сиринићкој жупи),  као и активно деловање у одрживости истих елемената у оквиру реализованих теренских пројеката.

Погледајте биографије осталих чланова тима

Ива Ненић

Ива Ненић

Ана Петровић

Ана Петровић

Сања Ранковић

Сања Ранковић

Татјана Николић

Татјана Николић