О пројекту

Опис и циљеви програма

Пројекат „Female leadership in music: a cross-genre research of women’s roles, agency and collaborative music-making practices in Serbia“ ( „Женско лидерство у музици: проучавање женских улога, моћи деловања и колаборативних музичких пракси у Србији у трансжанровском контексту“, акроним ФЛИМ) заснива се на проучавању типова, динамике и статуса женског лидерства у музичким праксама изван мејнстрим културе у Србији, са акцентом на традиционалној, неотрадиционалној и алтернативној музичкој сцени. Пројекат комбинује етномузиколошко етнографски оријентисано истраживање (интервјуи, посматрање и посматрање са учествовањем, фокус групе, аудиовизуелно бележење музицирања) са анализом медијских и популарних наратива, јавних политика и теоријским и интердисциплинарним проучавањем родних аспеката женског деловања и лидерства у постојећој литератури. У почетној фази истраживање је усмерено на музичарке које припадају неотрадиционалној, фолклорној и алтернативној сцени, а које у својим непосредним контекстима и у широј друштвеној заједници запоседају истакнуте и видљиве позиције и обављају водеће улоге, а делом и на и друге учеснице музичких заједница које препознају и прате лидерке. Истраживачки тим је током прва три месеца пројекта интервјуисао већи број извођачица: 16 примарних информанткиња и 15 секундарних информанткиња, и обавио интервјуисање и посматрање у виду мултилокацијске етнографије (у више наврата у Београду, Краљево, Косјерић, Кладово, Арадац, Ранилуг, Горња Црнућа, Пештерско-сјеничка висораван). Настојање тима било је да расветли облике женског лидерства и, шире, музичког рада у подручју креативне културе, потом да сагледа како истакнуте музичарке доживљавају себе, а како их види заједница, за какве се облике сарадње и друштвених активности музичарке залажу, каква им је моћ деловања, те на какве могућности и препреке наилазе у својој извођачкој и широј делатности. Поред индивидуалних и групних интервјуа са извођачицама различите стилско-жанровске оријентације, старости и етничког порекла, тим пројекта ФЛИМ обављао је и активности непосредног теренског посматрања, узимајући у обзир пробе, наступе, концерте и друге облике јавног деловања музичарки као друштвена упризорења у којима род игра важну улогу, без сумње делимично обликоване текућим околностима ЦОВИД-19 пандемије. Будући да концепт музичког лидерства као специфична друштвена активност није до сада проучаван у домаћој научној заједници, а нарочито са становишта родних режима, почетна фаза пројекта усмерена је и на формирање интердисциплинарне теоријске платформе која укршта сазнања о лидерству, роду и женскости из домена етномузикологије, антропологије, културног менаџмента, студија лидерства и других наука. У прва три месеца начињен је и похрањен велики број снимака интервјуа, аудио и видео снимака наступа и фотографија, у виду базе за даљу научну обраду, и основе за будући архив намењен широј јавности. Чланице тима су током првог квартала пројекта објавиле два рада у којима се расправљају елементи теоријске поставке коју је пројекат изнедрио, и учествовале су на међународним и домаћим научним конференцијама, уз бројне планове поводом наставка теренских истраживања, учешћа на научним скуповима и публиковања истраживачких резултата.

Пресек реализованих активности

Пројекат „Female leadership in music: a cross-genre research of women’s roles, agency and collaborative music-making practices in Serbia“ ( „Женско лидерство у музици: проучавање женских улога, моћи деловања и колаборативних музичких пракси у Србији у трансжанровском контексту“, акроним ФЛИМ) заснива се на проучавању типова, динамике и статуса женског лидерства у музичким праксама изван мејнстрим културе у Србији, са акцентом на традиционалној, неотрадиционалној и алтернативној музичкој сцени. Пројекат комбинује етномузиколошко етнографски оријентисано истраживање (интервјуи, посматрање и посматрање са учествовањем, фокус групе, аудиовизуелно бележење музицирања) са анализом медијских и популарних наратива, јавних политика и теоријским и интердисциплинарним проучавањем родних аспеката женског деловања и лидерства у постојећој литератури. У почетној фази истраживање је усмерено на музичарке које припадају неотрадиционалној, фолклорној и алтернативној сцени, а које у својим непосредним контекстима и у широј друштвеној заједници запоседају истакнуте и видљиве позиције и обављају водеће улоге, а делом и на и друге учеснице музичких заједница које препознају и прате лидерке. Истраживачки тим је током прва три месеца пројекта интервјуисао већи број извођачица: 16 примарних информанткиња и 15 секундарних информанткиња, и обавио интервјуисање и посматрање у виду мултилокацијске етнографије (у више наврата у Београду, Краљево, Косјерић, Кладово, Арадац, Ранилуг, Горња Црнућа, Пештерско-сјеничка висораван). Настојање тима било је да расветли облике женског лидерства и, шире, музичког рада у подручју креативне културе, потом да сагледа како истакнуте музичарке доживљавају себе, а како их види заједница, за какве се облике сарадње и друштвених активности музичарке залажу, каква им је моћ деловања, те на какве могућности и препреке наилазе у својој извођачкој и широј делатности. Поред индивидуалних и групних интервјуа са извођачицама различите стилско-жанровске оријентације, старости и етничког порекла, тим пројекта ФЛИМ обављао је и активности непосредног теренског посматрања, узимајући у обзир пробе, наступе, концерте и друге облике јавног деловања музичарки као друштвена упризорења у којима род игра важну улогу, без сумње делимично обликоване текућим околностима ЦОВИД-19 пандемије. Будући да концепт музичког лидерства као специфична друштвена активност није до сада проучаван у домаћој научној заједници, а нарочито са становишта родних режима, почетна фаза пројекта усмерена је и на формирање интердисциплинарне теоријске платформе која укршта сазнања о лидерству, роду и женскости из домена етномузикологије, антропологије, културног менаџмента, студија лидерства и других наука. У прва три месеца начињен је и похрањен велики број снимака интервјуа, аудио и видео снимака наступа и фотографија, у виду базе за даљу научну обраду, и основе за будући архив намењен широј јавности. Чланице тима су током првог квартала пројекта објавиле два рада у којима се расправљају елементи теоријске поставке коју је пројекат изнедрио, и учествовале су на међународним и домаћим научним конференцијама, уз бројне планове поводом наставка теренских истраживања, учешћа на научним скуповима и публиковања истраживачких резултата.

Пројектни тим

Мирјана Закић

Мирјана Закић

Ива Ненић

Ива Ненић

Ана Петровић

Ана Петровић

Сања Ранковић

Сања Ранковић

Татјана Николић

Татјана Николић

Блог

Женско културално лидерство: моћ, препреке, историјати, будућност

Пишите нам

Ваши предлози, сугестије и иницијативе ће бити добродошле и корисне за наш пројекат.

Сарадници на пројекту