Пројектни тим

Ана Петровић

Ана Петровић

етномузиколошкиња

Ана Петровић (1987) је основне и мастер студије етномузикологије (2006-2012) завршила на Факултету музичке уметности у Београду (ФМУ), где је од 2019. запослена на месту асистента на Катедри за етномузикологију. Одлуком Сената Универзитета уметности у Београду Ани Петровић одобрен је рад на докторској дисертацији са темом Утицај компонената музичке артикулације на обликовање вокалног дијалекта Срба са Пештерске висоравни (ментор: проф. др Мирјана Закић) чија је израда у току. У фокусу њеног научног интересовања и бављења налазе се компоненте музичке артикулације у вокалним извођењима традиционалне музике.

Ана је тренутно ангажована у раду у Фоноархиву Факултета музичке уметности и у настави на мастер програму Примењена истраживања музике који је креиран и реализује се у оквиру ЕРАЗМУС + (К2) пројекта изградње капацитета у високом образовању, а чији је Факултет носилац. Од 2014. је члан Међународног савета за традиционалну музику – ICTM, студијска група за музику и плес Југоисточне Европе у чијем раду активно учествује презентујући радове на симпозијумима.

Као студент ДАС 2014. учествује у раду ISA Science, међународне летње академије коју организује Универзитет за музику и извођачке уметности у Бечу, а 2017. учествује на Деветој међународној радионици студената докторских студија етномузикологије која је одржана у Центру за world music у Хилдесхајму, а у организацији овог Центра, Универзитета у Хилдесхајму и Универзитета за музику из Хановера, Немачка.

Од 2008. објављује радове у релевантним националним часописима, и зборницима радова са међународних симпозијума.

У периоду од 2011. до 2019. паралелно са похађањем мастер и докторских студија, Ана Петровић била је запослена на месту Координатора за међународну сарадњу ФМУ, ангажована кључно на међународним, Темпус и Еразмус + пројектима Факултета.

Погледајте биографије осталих чланова тима

Мирјана Закић

Мирјана Закић

Ива Ненић

Ива Ненић

Сања Ранковић

Сања Ранковић

Татјана Николић

Татјана Николић