Female leadership in music

Žensko liderstvo u muzici: proučavanje ženskih uloga, moći delovanja i kolaborativnih muzičkih praksi u Srbiji u transžanrovskom kontekstu

o projektudogađaji i najave

Žensko izvođaštvo i
liderstvo u muzici

Rod i muzičke prakse: interdisciplinarne perspektive

Biografije muzičarki

Projektni tim

Blog

Žensko kulturalno liderstvo: moć, prepreke, istorijati, budućnost

Pišite nam

Vaši predlozi, sugestije i inicijative će biti dobrodošle i korisne za naš projekat.

Saradnici na projektu