Пројектни тим

Татјана Николић

Татјана Николић

Татјана Николић је докторанткиња на III години докторских научних студија Менаџмента културе и медија на Факултету драмских уметности, запослена у звању истраживача приправника у ужој научној области Менаџмента у култури и културне политике на ФДУ од окт. 2018. године, где ради при Институту за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ као и Катедри за менаџмент и продукцију позоришта, радија у култури. На основним студијама на ФДУ држала је вежбе из предмета Увод у менаџмент у култури и Културна политика, а сада на мастер студијама UNESCO Катедре за културну политику и менаџмент Универзитета уметности држи вежбе из Маркетинга у култури.

Њену студију „Родни односи на алтернативној музичкој сцени Србије и региона“ наградио је и објавио Покрајински завод за равноправност полова Војводине 2016. године. Била је део тима националног истраживачког пројекта „Модели локалних културних политика као основ за повећање културне партиципације“ који је наручило Министарство културе а спроводио током 2018. године Завод за проучавање културног развитка у сарадњи са ФДУ. До сада је објавила научне чланке у часописима „Култура“ и „Интеркултуралност“, учествовала на више националних и међународних конференција и тренутно је ко-уредница једног националног и једног међународног тематског зборника који су у припреми на ФДУ.

Од 2010.  године део је Програма за афирмацију женског стваралаштва FEMIX, у оквиру којег организује Рок камп за девојчице и различите образовне програме за младе жене у музици и другим сферама културе креативних индустрија, издаје једину годишњу компилацију домаће женске музичке продукције FEMIKSETA, продуцира Фестивал стваралаштва младих жена FEMIX FEST, спроводи истраживања о учешћу жена на музичкој сцени и на основу њих заговара за родну равноправност на културној сцени и друго. Њена сфера научног и професионалног интересовања обухвата менаџмент у култури, родну равноправност и укључивање младих.

Погледајте биографије осталих чланова тима

Мирјана Закић

Мирјана Закић

Ива Ненић

Ива Ненић

Сања Ранковић

Сања Ранковић

Ана Петровић

Ана Петровић