Пројектни тим

Ива Ненић

Ива Ненић

етномузиколошкиња

Др Ива Ненић (1979) је завршила основне петогодишње студије на Катедри за етномузикологију Факултета музичке уметности у Београду као студенткиња генерације и добитница награде из фонда „Александар Ђорђевић“ за најбољи дипломски рад из области етномузикологије (2004). На Интердисциплинарним студијама теорије уметности и медија Универзитета уметности завршила је магистарске студије, а докторирала је на Катедри за етномузикологију ФМУ (2015). Усавршавала се на Главном програму напредних додипломских студија Београдске отворене школе и у оквиру програма Центра за женске студије у Београду. Ради као доценткиња на Катедри за етномузикологију ФМУ.

Остварује континуирани предавачки ангажман на програмима БОШ-а, Истраживачке станице Петница и Центра за женске студије, а бројна предавања је одржала и на Факултету политичких наука, Архитектонском факултету, Интердисциплинарним студијама Универзитета уметности и при другим академским институцијама у Србији и иностранству. Као музичка уредница и критичарка, остварила је сарадњу са III програмом Радио Београда. Предавања по позиву одржала је на универзитетима у Аустрији, Великој Британији, Јапану и Италији. Континуирано објављује научне радове, приказе и критику, редовно учествује на трибинама, домаћим и међународним симпозијумима и конференцијама и повремено пише и научно-популарне текстове намењене широј јавности. Учествовала је на научноистраживачким пројектима „Музичка и играчка традиција мултиетничке и мултикултуралне Србије“ и „Родна равноправност и култура грађанског статуса: историјска и теоријска утемељења у Србији“, које је подржало Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС. Поред више објављених превода научних текстова, превела је и две књиге (издавачке куће „Библиотека XX век“ и „Федон“).

Њена интересовања се кључно везују за критичке студије културе, теорију уметности, савремену етномузикологију, феминизам и студије рода. За књигу „Гусларке и свирачице традиционалних инструмената у Србији: идентификација звуком“ (CLIO, 2019) добила је награду „Анђелка Милић“ (2020) Секције за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета (СЕФЕМ), намењену најбољем остварењу у области друштвених и хуманистичких наука које доприноси родним студијама у Србији. Руководи научноистраживачким пројектом “ Female leadership in music: a cross-genre research of women’s roles, agency and collaborative music-making practices in Serbia “ који финансира Фонд за науку РС. На њен рад, поред потребе да се наука актуелизује кроз своју истраживачку и примењену димензију, утичу феминизам, мајчинство и утопијски простори фантастике.

Погледајте биографије осталих чланова тима

Мирјана Закић

Мирјана Закић

Ана Петровић

Ана Петровић

Сања Ранковић

Сања Ранковић

Татјана Николић

Татјана Николић