Female leadership in music

Женско лидерство у музици: проучавање женских улога, моћи деловања и колаборативних музичких пракси у Србији у трансжанровском контексту

o пројектудогађаји и најаве

Женско извођаштво и
лидерство у музици

Род и музичке праксе: интердисциплинарне перспективе

Биографије музичарки

Пројектни тим

Мирјана Закић

Мирјана Закић

Ива Ненић

Ива Ненић

Ана Петровић

Ана Петровић

Сања Ранковић

Сања Ранковић

Татјана Николић

Татјана Николић

Блог

Женско културално лидерство: моћ, препреке, историјати, будућност

Пишите нам

Ваши предлози, сугестије и иницијативе ће бити добродошле и корисне за наш пројекат.

Сарадници на пројекту